نحوه محاسبه حق ماموریت

پرسش

با سلام

بنده با حقوق مزایای ماهانه ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در شرکتی مشغول به کار می باشم و در آبان ماه به مدت ۳ روز برای انجام امور محوله از تهران به کیش مراجعه نموده ام .

لطقا در صورت امکان در خصوص نحوه محاسبه حق ماموریت توضیح دهید .

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۴۵:۳۲ 1 پاسخ 93 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۲ ۱۰:۴۱:۰۳

  نرخ حق ماموریت معادل صد در دصد حقوق مبنای روزانه می باشد .

  حقوق مبنا نیز معادل مجموع حقوق و مزایا به استثنا مزایای رفاهی مانند حق بن و مسکن ، حق اولاد و کارانه می باشد .

  حال اگر فرض بگیریم حضرت عالی دارای فرزند نباشید و از مزایای رفاهی فقط حق بن و مسکن به شما تعلق بگیرد و با توجه بخشنامه مزد سال ۹۹ که مبلغ حق بن ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حق مسکن ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد ، در نتیجه حقوق مبنای شما برابر است با :۳۸.۰۰۰.۰۰۰

  حال اگر مزد مبنای بدست آمده را تقسیم بر ۳۰ نماییم مزد مبنای روزانه بدست می آید که برابر می شود با :۱.۲۶۶.۶۶۷

  با توجه به مزد مبنای روزانه محاسبه شده حق ماموریت شما برای هر روز برابر است یا : ۱.۲۶۶.۶۶۷

  و حال با توجه به اینکه شما ۳ روز در ماموریت بوده اید مبلغ حق ماموریت شما برابر است با : ۳.۸۰۰.۰۰۰

  مواد قانونی مرتبط با نحوه محاسبه حق ماموریت در قانون کار به شرح ذیل می باشد :
  ماده ۳۶ قانون کار در خصوص مزد مبنا
  ماده ۴۶ قانون کار در خصوص حق ماموریت
  ماده ۳۶قانون کار
  مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

  تبصره ۱- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

  تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

  تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

  ماده ۴۶ قانون کار
  به کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد . این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد . همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .

  تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید

ارسال یک پاسخ