نحوه صدور سند حسابداری کالای نمونه تستی

پرسش

سلام در شرکتی بازرگانی وارداتی و توزیعی در هنگام ورود کالا و یا بر حسب مورد تعدادی کالا را برای نمونه آزمایشگاهی و تستهای کیفیتی تحویل میدهیم اقلام فوق را چگونه هزینه نموده و از سیستم انبار خارج نماییم و طرف فروش کالا بایستی چه حسابی باشد

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 59 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در خصوص کالای که به عنوان نمونه و یا تست ارسال می گردد بدین صورت عمل می گردد که کالای مزبور تحت عنوان هزینه های بهای تمام شده کالای فروش رفته و نمونه کالا ثبت می گردد .

    در سیستم انبار برای خروج این گونه کالا ها می بایست یک حواله مصرف صادر نموده و کالا را از انبار خارج نمایید .

    سند حسابداری آن نیز به شکل ذیل صادر می گردد .

    بهای تمام شده کالای فروش رفته – نمونه کالای ارسالی بدهکار

    موجودی کالا بستانکار

ارسال یک پاسخ