نحوه صدور سند حسابداری بستن پیمان

پرسش

اگر جواب این سوال را بفرمایید ممنون میشوم

اطلاعات پیمان شماره ۲۰۰ دفاتر پیمانکاری امین به شرح زیر است :

مواد ومصالح:۲۴۰۰۰۰۰

دستمزد پرداختنی:۱۲۰۰۰۰

هزینه دستمزد:۳۰۰۰۰۰۰

هزینه های سربار:۱۷۲۰۰۰

وجوه دریافتی از کارفرما ۴۸۰۰۰۰۰

ارززش ماشین آلات در آخر دوره:۳۲۰۰۰۰۰

ارزش مواد ومصالح در آخر دوره:۲۰۰۰۰۰

ارزش کار گواهی نشده:۸۰۰۰۰

ارزش کار گواهی شده:۶۰۰۰۰۰۰

ماشین آلات:۴۰۰۰۰۰

ماشین آلات به سرقت رفته ۹۲۰۰۰

ارزش پیمان به میزان:۱۱۰۰۰۰۰۰

ریال است

مطلوبست محاسبه:سود وزیان حساب پیمان وثبت سند حسابداری وتعدیلات لازم جهت بستن پیمان

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۳۱:۳۶ 1 پاسخ 84 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۶ ۹:۲۷:۱۳

  حساب کار گواهی­شده:

  ۶۰۰۰۰۰۰

  بهای تمام­شده کار گواهی­شده:

  مخارج واقعی

  ۶۰۵۲۰۰۰

  کسر می­گردد:

  موجودی مواد و مصالح پایان دوره

  ۲۰۰۰۰۰

  ارزش کار گواهی­نشده

  ۸۰۰۰۰

  (۲۸۰۰۰۰)

  بهای تمام­شده کار گواهی­نشده

  (۵۷۷۲۰۰۰)

  سود ظاهری

  ۲۲۸۰۰۰

  سود تعدیل­شده

  انعکاس اقلام ترازنامه در شرکت تونل­ساز در تاریخ ۲۹/۱۲/۱x

  کار در جریان ساخت

  بدهیهای جاری

  بهای تمام شده

  ۵۸۵۲۰۰۰

  دستمزد پرداختنی

  ۱۲۰۰۰۰

  سود تعدیل شده

  ۱۲۱۶۰۰

  حساب حقوق صاحبان سهام:

  ۵۹۷۳۶۰۰

  ۰

  کسر می­گردد وجوه دریافتی

  (۴۸۰۰۰۰۰)

  ۰

  ۰

  ۰

  ۱۱۷۳۶۰۰

  ۰

  موجود مواد و مصالح پایان دوره

  ۲۰۰۰۰۰

  سود پیمان

  ۱۲۱۶۰۰

ارسال یک پاسخ