نحوه صدور سند حسابداری ارسال شمش جهت تولید ورق الومینیوم

پرسش

با سلام و خسته نباشید انعکاس عملیات شرکتهای تولیدی که یک کالا را خریداری میکنند و همان کالا را به شرکتهای دیگر میدهند تا عملیات روی انها انجام شود و کالای جدید مواد اولیه آنهاست(مثلا شمش آلومینیوم خریداری میکنند و این شمش را به یک شرکت میدهند تا بصورت ورق تحویل بگیرند و بابت این کار هزینه پرداخت میکنند) طریقه ثبت ورود و خروج کالا خام و فرآوری شده و سند حسابداری آن به شکلی است

ممنون اسماعیلی

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/2 0:00:00 1 پاسخ 76 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. ثبت سند موارد فوق بستگی به روش حسابداری شما ( دائمی یا ادواری ) دارد .

  چرخه را با فرض اینکه روش شما دائمی می باشد مرور می نماییم .

  ثبت حسابداری خرید شمش الومینیوم
  موجودی کالا – موجودی مواد اولیه – شمش الومینیوم بدهکار

  بستانکاران تجاری – تامین کننده شمش الومینیوم بستانکار

  در هنگام خرید شمش آلومینیوم می بایست در سیستم انبار نیز رسید خرید کالا صادر نمایید .

  ثبت حسابداری ارسال شمش جهت تبدیل به ورق الومینیوم
  موجودی کالا – موجودی کالای ارسالی جهت تبدیل – شمش الومینیوم بدهکار

  موجودی کالا – موجودی مواد اولیه – شمش الومینیوم بستانکار

  از بابت ارسال شمش آلومینیوم بابت تبدیل به ورق آلومینیوم یک حواله مصرف صادر نمایید تا موجودی شمش ارسالی از موجودی انبار کسر گردد .

  ثبت حسابداری تحویل ورق الومینیوم
  موجودی کالا – موجودی مواد اولیه – ورق الومینیوم بدهکار

  موجودی کالا – موجودی کالای ارسالی جهت تبدیل – شمش الومینیوم بستانکار

  بعد از تحویل ورق های آلومینیوم تولید شده در سیستم انبار یک رسید تولید کالا صادر نمایید تا موجودی ورق های تولید شده در سیستم انبار وارد شود .

  ثبت حسابداری اجرت تبدیل شمش به ورق الومینیوم
  موجودی کالا – موجودی مواد اولیه – ورق الومینیوم بدهکار

  بستانکاران تجاری – تبدیل کننده شمش به ورق الومینیوم بستانکار

ارسال یک پاسخ