منع قانونی و استقلال حسابرس

پرسش

سه مورد از منع قانونی و استقلال حسابرس را نام ببرید.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/21 0:00:00 1 پاسخ 30 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. حسابرسان نمیتوانند در واحد مورد حسابرسی پست های مدیریتی داشته باشند

    • ارتباط حسابرس با ساختارهای قانونی صاحبکار
    • ارائه همزمان خدمات مالی و حسابرسی در یک واحد

ارسال یک پاسخ