منع قانونی و استقلال حسابرس

پرسش

سه مورد از منع قانونی و استقلال حسابرس را نام ببرید.

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۴:۴۶:۲۲ 1 پاسخ 112 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

    0
    ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۴:۵۳:۱۰

    حسابرسان نمیتوانند در واحد مورد حسابرسی پست های مدیریتی داشته باشند

    • ارتباط حسابرس با ساختارهای قانونی صاحبکار
    • ارائه همزمان خدمات مالی و حسابرسی در یک واحد

ارسال یک پاسخ