مفهوم نوبت کاری

پرسش

کارگری که در طول ماه بعضی ایام صبح و بعضی ایام بعدازظهر سر کار خود حاضر می‌شود مشمول حق نوبت کاری می‌شود.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۰۹:۱۱ 1 پاسخ 92 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۶ ۱۰:۲۶:۴۵

  ماده ۵۵ قانون کار نوبت کاری را بدین شکل تعریف می نماید :

  ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود .

  در نتیجه در نوبت کاری شرط اساسی بر این می باشد که نوبت های کاری در طول ماه گردش داشته باشد .

  به طور مثال اگر شخص در طول ماه یک هفته صبح و یک هفته عصر مشغول به کار بوده و این روند تکرار شود مشمول نوبت کاری می باشد .

  و یا اگر در طول ماه ۲۰ روز صبح و ده روز عصر مشغول کار باشد مشمول نوبت کاری نمی شود زیرا در طول ماه گردش ندارد .

  یا اگر شخص دو هفته صبح دو هفته عصر و دو هفته شب مشغول به کار باشد و این امر تکرار شود نیز مشمول نوبت کاری نمی اشد زیرا در طی یک ماه گردش ندارد .

  هر گاه نوبت کار در طی یک ماه دارای گردش بود با نرخ مندرج در ماده ۵۶ قانون کار مشمول فوق العاده نوبت کاری می شود :

  ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود (۱۰%) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، (۱۵%) و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد (۵/۲۲%) علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .

ارسال یک پاسخ