مزایای اعضای هییت مدیره

پرسش

آیا به اعضای هیئت مدیره مزد و حقوقی تعلق می‌گیرد و آیا این مزد مشمول مالیات هست یا خیر؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/10 0:00:00 1 پاسخ 65 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. اعضای هییت مدیره به دنوع موظف و غیر مظف طقه بندی مشوند

  اعضای غیر موظف :

  حق دریافت حقوق را ندارند و مطابق ماده ۱۳۴ قانون تجارتبابت حضور در جلسات هییت مدیره حق شرکت در جلسات دریافت می کنند .

  حق حضور در جلسات مطابق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیممشمول مالیات مقطوعی با نرخ ۱۰ درصد می باشد .

  اعضای موظف :

  از آنجا که موظف به حضور در شرکت و انجام امور محوله از سوی هییت مدیره می باشند مانند سایر کارمندان و با تصویب هییت مدیره حقوق دریافت می کنند .

  حقوق دریافتی اعضای موظف مانند سایر کارمندان و مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود .

ارسال یک پاسخ