محاسبه کارکرد یک پرسنل

پرسش

اطلاعات مربوط به محاسبه کارکرد یک پرسنل چگونه به سیستم حقوق و دستمزد می رسد

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۱۴:۳۹:۱۵ 1 پاسخ 99 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۱۴:۵۶:۰۱

  اطلاعات مربوط به کارکرد از چند طریق جمع آوری می شود :

  • دستگاه حضور و غیاب
  • کارت ساعت
  • برگ تایم شیت دستی

  اصولاٌ اطلاعات کارکرد بصورت دستی یا مکانیزه جمع آوری شده و به واحد حسابداری و دایره حقوق و دستمزد ارسال می شود .

  شرکت های که کارکنان زیادی دارند بصورت مکانیزه و از طریق دستگاه حضور و غیاب جمع آوری اطلاعات کارکرد پرسنل را اجام می دهند .

  در این روش از طریق کارت ، اثر انگشت و یا اسکن چهره ورود و خروج پرسنل در دستگاه حضور و غیاب ثبت و با توجه به تقویم کاری و شیفت های تعریف شده روز کازکرد اضافه کار شب کاری و باقی آیتم های کارکرد محاسبه می شود و در اختیار واحد حسابداری قرار می گیرد .

  در صورتی که تعداد کارکنان کمتر باشد حضور و غیاب  بطور دستی و با برگ تایم شیت تکمیل و در انتهای ماه محاسبات مربوط به کارکرد انجام و به حسابداری ارسال می شود .

  واحد حسابداری و دایره حقوق و دستمزد کارکرد دریافتی پرسنل را با توجه به حکم حقوق و دستمزد صادره جهت محاسبه حقوق و دستمزد استفاده می نماید .

ارسال یک پاسخ