پاسخ ( ۱ )

  1. سود=۲,۵۵۶,۰۹۱,۹۳۰=خرید-فروش
    ۲,۵۵۶,۰۹۱,۹۳۰*۱۰۰/۱,۲۰۳,۲۳۳,۸۹۰= ۲۱۲٫۴۳۵۱۶۷۵۳۰۰۶
    سود حدودی میشه ۲۱۲٫۵درصد

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ