محاسبه حق سنوات و مزایای پایان خدمت

پرسش

نحوه محاسبات حق سنوات و مزایای پابان خدمت پرسنل چگونه می باشد ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/17 0:00:00 1 پاسخ 33 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مطابق ماده ۲۴ قانون کار کارفرما مکلف است که به ازا هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق شخص را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید .

    تلویحی است که به کارکرد بیش از یک سال و یا کم تر از آن به نسبت سنوات تعلق می گیرد .

    همواره سنوات با آخرین حقوق دریافتی محاسبه می گردد .

    منظور از آخرین حقوق مجموع حقوق و مزایای مستمر دریافتی به ستثنا کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه می باشد .

    برای محاسبه سنوات مجموع روزهای کارکرد را در عدد ۳۰ ضرب و حاصل را تقسیم بر ۳۶۵ کرده و در آخر ضرب در آخرین حقوق دریافتی می نماییم .

ارسال یک پاسخ