محاسبه حق سنوات و مزایای پایان خدمت

پرسش

نحوه محاسبات حق سنوات و مزایای پابان خدمت پرسنل چگونه می باشد ؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۱۷ ۱۵:۴۴:۰۵ 1 پاسخ 46 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۱۷ ۱۶:۱۱:۳۴

  مطابق ماده ۲۴ قانون کار کارفرما مکلف است که به ازا هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق شخص را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید .

  تلویحی است که به کارکرد بیش از یک سال و یا کم تر از آن به نسبت سنوات تعلق می گیرد .

  همواره سنوات با آخرین حقوق دریافتی محاسبه می گردد .

  منظور از آخرین حقوق مجموع حقوق و مزایای مستمر دریافتی به ستثنا کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه می باشد .

  برای محاسبه سنوات مجموع روزهای کارکرد را در عدد ۳۰ ضرب و حاصل را تقسیم بر ۳۶۵ کرده و در آخر ضرب در آخرین حقوق دریافتی می نماییم .

ارسال یک پاسخ