محاسبه بازده عملکرد سالانه

پرسش

با توجه به اطلاعات ارائه شده نتیجه عملکرد سالیانه یه بنگاه اقتصادی با ۶ نفر کارمند و تولید سالیانه ۹۰۰ دستگاه به ارزش هر یک ۴۵۰.۰۰۰ ریال چه میزان می باشد ؟

اجاره ماهیانه ۵۰۰.۰۰۰ ریال

حقوق متوسط هر فرد ماهانه ۳۵۰.۰۰۰ ریال

خرید مواد اولیه موزد نیاز سالانه ۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه استهلاک معادل ۲۰ درصد حقوق کارمندان

0
ناشناس 2 ماه 0 پاسخ ها 69 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ