محاسبه بازده عملکرد سالانه

پرسش

با توجه به اطلاعات ارائه شده نتیجه عملکرد سالیانه یه بنگاه اقتصادی با ۶ نفر کارمند و تولید سالیانه ۹۰۰ دستگاه به ارزش هر یک ۴۵۰.۰۰۰ ریال چه میزان می باشد ؟

اجاره ماهیانه ۵۰۰.۰۰۰ ریال

حقوق متوسط هر فرد ماهانه ۳۵۰.۰۰۰ ریال

خرید مواد اولیه موزد نیاز سالانه ۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال

هزینه استهلاک معادل ۲۰ درصد حقوق کارمندان

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/2/12 0:00:00 1 پاسخ 152 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. درآمد

  ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰=۴۵۰.۰۰۰*۹۰۰

  حقوق

  ۲۵.۲۰۰.۰۰۰=۱۲*۳۵۰.۰۰۰*۶

  اجاره 

  ۶.۰۰۰.۰۰۰=۱۲*۵۰۰.۰۰۰

  خرید مواد 

  ۸.۹۰۰.۰۰۰

  استهلاک

  ۵.۰۴۰.۰۰۰=۲۰%*۲۵.۲۰۰.۰۰۰

  مجموع هزینه ها برابر ست با حقوق + اجاره + خرید مواد + استهلاک

  ۴۵.۱۴۰.۰۰۰

  سود برابر است با درآمد منهای مجموع هزینه ها

  ۳۵۹.۸۶۰.۰۰۰=۴۵.۱۴۰.۰۰۰ – ۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰

ارسال یک پاسخ