محاسبه اضافه کار

پرسش

نحوه محاسبه اضافه کاری برای کارگران و کارمندان در قانون کار به چه نحو می باشد؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/28 0:00:00 1 پاسخ 19 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مبنای محاسبه اضافه کار مزد ثابت می باشد .
  مزد ثابت عبارت است از دریافتی ثابت فرد منهای مزایای رفاهی مانند حق بن و مسکن کارانه و …
  ماده ۳۶ قانون کار در این خصوص بدین شرح می باشد :
  ماده ۳۶- مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

  تبصره ۱- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

  تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

ارسال یک پاسخ