ماهیت حساب جاری شرکا

پرسش

سلام مالکین پول واریز کردن به حساب شرکت
الان میخوام تو اظهارنامه جاری شرکا رو منفی وارد کنم اجازه نمیده

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/7/22 0:00:00 1 پاسخ 37 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. به استثنا حساب سودو زیان انباشته امکان وارد نمودن عدد منفی برای باقی حساب ها وجود ندارد و منفی شدن آن ها منطقی نمی باشد.

    در خصوص حساب سود و زاین انباشته منفی شدن آن موید زیان انباشته و به طور کلی زیان ده بودن آن شرکت می باشد ولی در خصوص سایر حساب ها منفی شدن بدون معنی می باشد و نیاز به تغییر طبقه بندی آن حساب دارد .

    به طور مثال اگر مانده یکی از حساب های پرداختنی منفی شود یا به عبارت دیگر بیش از مطالباتی که فرد داشته به آن پرداخت نماییم می بایست طی سند تغییر طبقه بندی سرفصل حساب را از حساب های پرداختنی به حساب دریافتنی تغییر دهیم .

    حال در خصوص جاری شرکا یک تفاوت کلی وجود دارد واینکه به طور پیش فرض نمی توان ماهیتی ثابت از نظر بدهکار و بستانکار بودن مانده برای آن مشخص نمود و اگر در اظهارنامه مالیاتی و صفحه ترازنامه دقت نمایید قابل مشاهده است که حساب جاری شرکا هم در سمت راست و هم در سمت چپ ترازنامه ایجاد شده است.

    در نتیجه شما به جای آن که مانده جاری شرکا را به صورت منفی در سمت راست ترازنامه وارد نمایید آن را در سمت چپ وارد کنید .

ارسال یک پاسخ