قرارداد کار نامنظم

پرسش

سلام کارگر ساده قراردادی هستم که حراست یک مجموعم میخواستم حقوقم چقدر میشه؟

۱۲ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت

0
ناشناس 2 ماه 0 پاسخ ها 107 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ