علل الحساب

پرسش

 سلام علل الحساب به چه معنا می باشد و تفاوت آن با پیش پرداخت چه می باشد ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 74 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. تعریف علل الحساب در لغت نامه دهخدا
  علی الحساب . [ع َ لَل ْ ح ِ ] (ع ق مرکب ) بنابر حساب . مبتنی بر حساب . || در اصطلاح امور حسابداری و در معاملات هنگامی که کسی از حساب معینی پول پیش از موعد پرداخت یا قبل از تصفیه ٔ آن ، بگیرد گویند: «علی الحساب گرفت ». گرفتن مبلغی پیش از حصول موعد پرداخت یا واریز.

  علل الحساب یا علی الحساب
  همانطور که ملاحظه می نمایید در لغت نامه دهخدا از واژه عالی الحساب استفاده شده و هر چند که علل الحساب نیز در عامه استفاده می شود ولیکن واژه علی الحساب درست می باشد .

  تفاوت علی الحساب و پیش پرداخت
  منظور از پیش پرداخت مبلغی می باشد که در ابتدای کار و قبل از اینکه عملیات اجرایی آن شروع شود پرداخت می شود .

  به طور مثال وقتی به یک نجار سفارش ساخت یه میز را میدهیم و در همان زمان و قبل از اینکه ایشان مشغول به کار شود مبلغی را به ایشان پرداخت کنیم پیش پرداخت محسوب می شود .

  منظور از علی الحساب مبالغی می باشد که بعد از انجام کار و یا در طی آن به شخص پرداخت می شود .

  به طور مثال وقتی نجار ساخت میز را به پایان رسانده و می بایست کل مبلغ میز را با ایشان تسویه نماییم اگر بخشی از مبلغ را به نجار پرداخت نماییم علی الحساب محسوب می شود .

ارسال یک پاسخ