ضمانت نامه پست

پرسش

باسلام

شرکت ما امروز از یک حساب بانکی به مبلغ ۱۵ میلیون ریال پول برداشت و به حساب بانکی دیگرش واریز کرده تحت عنوان ضمانت نامه جهت اداره پست برای دریافت خدمات و اداره پست ۱۰ درصد از این مبلغ را به عنوان سپرده نقدی ضمانت نامه از حساب برداشت و مابقی را به عنوان کارمزد کسر گردیده است ثبت حسابداری آن به چه گونه میباشد.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 66 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مبلغی که به عنوان سپرده نقدی ضمانت نامه از حساب برداشت می شود نزد بانک بلوکه شده و با انقضای ضمانت نامه به شرکت عودت می شود که می بایست این مبلغ تحت عنوان حساب های دریافتنی و سپرده بانکی ثبت شود .

  برای ثبت دریافت ضمانت نامه به این شکل عمل می نماییم :

  سپرده بانکی ۱.۵۰۰.۰۰۰ بدهکار

  هزینه کارمزد بانکی ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ بدهکار

  موجودی نقد و بانک ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  و ثبت دریافت ضمانت نامه نیز به شکل زیر می باشد :

  حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران بدهکار

  طرف حساب انتظامی – ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران بستانکار

ارسال یک پاسخ