ضریب غیر اهرمی

پرسش

در شرکت الف نسبت بدهی به حقوق مالکانه ۱.۵ است. اگر بتای سهام شرکت ۲.۳ و نرخ مالیات ۰.۵ باشد. بتای غیر اهرمی چقدر خواهد بود.

۱ ) ۱.۸
۲ ) ۱.۸۴
۳ ) ۱.۰۸
۴ ) ۰.۸

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/25 0:00:00 1 پاسخ 29 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. نحوه محاسبه بتای اهرمی به شکل زیر می باشد :

    به عبارت دیگر بتای غیر اهرمی برابر ست با :

    بتای غیر اهرمی = ۲.۳ تقسیم بر (۱+(۱-.۵)*۱.۵)

ارسال یک پاسخ