ضایعات و زائدات تبخیر شده در تولید

پرسش

روش محاسبه ضایعات و زائدات تبخیر شده در تولید به چه صورتی می باشد و ثبت حسابداری آن در دفاتر ؟

۴/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 1
مدیر ارشد تالار 4 سال ۱۳۹۸/۲/۱۹ ۱۹:۱۸:۴۲ 2 پاسخ 1295 بازدیدها مدال برنز 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. با سلام

  ضایعاتی که انتظار می رود در شرایط عادی و موثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل نمی باشند،ضایعات عادی نامند.
  ضایعاتی که انتظار نمی رود در شرایط عادی وموثر تولید بوجود آیند و قابل کنترل می باشند،ضایعات غیر عادی نامند.قیمت تمام شده ضایعات غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد.
  بیشتر مواقع در پروسه تولید مقداری مواد از بین میرود که ممکن است قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد اگر قابل کنترل باشد و بتوان با براوردهای درست و صحیح آن را کنترل کرد و با استفاده از خطای انسانی کمتر همچنین نگهداری بهتر ماشین آلات و استفاده از افرادکارآزموده و…مقدار آن را کاهش داد این نوع ضایعات ضایعات غیر عادی محسوب میشوند اما اگر در پروسه تولیدی مقداری مواد اولیه از بین برود و هر کدام از موارد نام برده دراز بین رفتن آنها تاثیر نداشته و غیر قابل اجتناب باشد این نوع ضایعات را ضایعات عادی تولیدی می نامند
  بهای ضایعات عادی در دل بهای تمام شده محصول شما است اما ضایعات غیر عادی را میتوان در هنگام شناسایی به هزینه برد
  هنگام فروش ضایعات یا درآمد شناسایی میکنید یا از بها کسر میکنید و نیز برای قیمتگذاری نیاز به افراد کارآزموده دارید چرا که قیمتگذاری آنها کار بسیار سختی است

 2. هزینه یابی ضایعات :
  از نظر هزینه یابی ، ضایعات به دو دسته تقسیم می شود :
  الف – ضایعات عادی : ضایعاتی است که غیر قابل اجتناب است و در فرآیند تولید به ناچار ایجاد
  می شود (مانند تبخیر) و میزان آن از قبل پیش بینی شده است .
  ب – ضایعات غیر عادی : ضایعاتی است که قابل اجتناب است و میزان آن از قبل پیش بینی
  نشده است و معمولا در اثر وقوع رویدادهای غیر عادی مانند قطع برق و یا خرابی ماشین آلات
  ایجاد می شود .
  هزینه ضایعات عادی به عنوان یکی از اقلام هزینه های تولید تلقی میشود و مانند هزینه های
  تولید با توجه به مقطع بروز ضایعات به واحدهای سالم تخصیص می یابد .
  در صورتی که ضایعات عادی بطور مستمر و یکنواخت و یا در ابتدای فرآیند تولید ایجاد شود ،
  هزینه ضایعات عادی به تمام واحدها اعم از واحدهای تکمیل شده انتقال یافته و موجودی کالای
  در جریان ساخت آخر دوره تخصیص می یابد . برای تحقق این امر ، تعداد ضایعات عادی در
  جدول معادل آحاد تکمیل شده ارائه نمی شود تا اینکه هزینه ضایعات عادی به طور خودکار
  تسهیم شود .
  در صورتی که ضایعات عادی در انتهای فرآیند تولید ایجاد شود (شناسایی شود ) ، تعداد ضایعات
  عادی در جدول معادل آحاد تکمیل شده منظور و هزینه ضایعات عادی فقط به کالای تکمیل شده
  تخصیص می یابد .
  در صورتی که ضایعات عادی در مقطع خاصی از فرآیند تولید ایجاد یا شناسایی شود ، در جدول
  معادل آحاد تکمیل شده محاسبه ، و هزینه ناشی از آن بین کالای تکمیل شده و کالای درجریان
  ساخت ( در صورتی که از نقطه بازرسی گذشته باشد ) به نسبت تسهیم می شود .
  اگرچنانچه ضایعات عادی دارای ارزش فروش باشد ، مبلغ فروش برآوردی ضایعات از کل هزینه
  های تولید کسر و به عنوان موجودی ضایعات در دفاتر ثبت می شود .
  در مورد ضایعات غیر عادی ؛ صرفنظر از مقطع بروز ضایعات ، تعداد واحدهای ضایع شده در
  جدول معادل آحاد تکمیل شده محاسبه می شود . سپس در جدول تخصیص هزینه های تولید ،
  قیمت تمام شده واحدهای ضایع شده مانند کالای سالم محاسبه شده و بعنوان زیان ناشی ازضایعات کسر وبه عنوان موجودی ضایعات در دفاتر منعکس می شود

   

ارسال یک پاسخ