شیوه ثبت حسابداری در اسناد شرکتها و موسسات خدماتی

پرسش

ثبت حسابداری در اسناد شرکتها و موسسات خدماتی به چه روشهایی انجام میشود؟

در حال پیشرفت 0
مدیر ارشد تالار 5 سال ۱۳۹۸/۲/۱۶ ۱۰:۴۱:۵۱ 2 پاسخ 5437 بازدیدها مدال برنز 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. حسابداری شرکت خدماتی

  در هر صنف کاری فعالیت های اقتصادی به صورت مختلف میباشد و این اختلاف فعالیت ها باعث شده نحوه حسابداری آنها که توسط شرکت حسابداری صورت میگیرد نیز مختلف باشد. فعالیت اقتصادی، نحوه مدیریت، طریقه نگهداری اطلاعات مالی در شرکت خدماتی توسط  شرکت حسابداری نیز متفاوت خواهد بود.

  حسابداری شرکت خدماتی

  حسابداری شرکت خدماتی نسبت به حسابداریشرکت های تولیدی و بازرگانی متفاوت خواهد بود چرا که در شرکت خدماتی مواد اولیه ای خریداری نمی شود و فقط هزینه هایی برای خرید وسایل مورد نیاز که برای خدمات در جهت کسب درامد و سود و همچنین ایجاد بدهی ، افزایش سرمایه ، خرید دارایی ،انجام میپذیرد. از جمله شرکت های خدماتی میتوان به موسسه های اموزشی، شرکت خدمات حسابداری و حسابرسی اشاره کرد.

  مهمترین ثبت سند حسابداری در شرکت خدماتی که توسط  شرکت حسابداری زده میشود:

  بانک / حسابهای دریافتی

                     درامد حاصل از خدمات

  در حال حاضر به دلیل بیشتر شدن فعالیت ها نیاز به نیروی ماهر در زمینه خدمات بیشتر شده ، بنابراین فعالیت در زمینه حسابداری برای شرکت های خدماتی افزایش یافته که باعث شده نقش حسابدار در روند کاری شرکت خدماتی بسیار مهم شود.

  روند حسابداری برای شرکت خدماتی که بوسیله شرکت حسابداری صورت میگیرد به شرح زیر است :

  جمع آوری اسناد و مدارک

  منظور از اسناد و مدارک که شرکت حسابداری جمع آوری می کنند رسیدهای پرداختی بانکی و فاکتورها است که در شرکت های خدماتی به قراردادهایی که قرار به ارائه آنها میباشند و یا رسیدهایی که بابت انجام خدمات و یا ساعات انجام کار بابت خدمات میباشد.

  تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک

  شرکت حسابداری محاسباتی را در مورد اسناد و قراردادهای کار انحام میدهد که ایا روش ارائه خدمات یکی است یا خیر .

  سند حسابداری

  شرکت حسابداری بعد از تجزیه و تحلیل موارد باید آنها را بصورت یک سند در سیستم حسابداری وارد نماید .

  اسنادی که  شرکت خدمات حسابداری برای یک شرکت خدماتی وارد سیستم حسابداری میکند بیشتر بصورت زیر خواهد بود.

  ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه :

                                بانک / حسابهای دریافتنی    ****

                                                                             درآمد حاصل از خدمات               ****

                               ( بابت ثبت ارائه خدمات به صورت نقد ونسیه)

  دفتر روزنامه

  شرکت حسابداری دفتر روزنامه را از روی سندحسابداری و دقیقا مثل آن را بصورت خلاصه ماهانه اسناد در دفاتر قانونی ثبت مینماید.

  دفتر کل

  شرکت حسابداری مانده های هر حساب بصورت ریز هر حساب به دفتر کل منتقل میکند.

  دفترمعین

  شرکت حسابداری پس از وارد کردن حساب ها در دفتر کل باید هر کدام از حسابها که ریز دارند به صورت جزئی به دفتر معین که از دفاتر قانونی اجباری نیست و فقط بر حسب نیاز شرکت است وارد مینماید.

  مانده گیری از حسابهای دفتر کل

  شرکت حسابداری مانده گیری از حساب دفتر کل رادر پایان سال مالی انجام خواهد داد.

  تراز آزمایشی

  شرکت حسابداری بعد از اینکه مانده گیری از حساب های دفتر کل را انجام داد همه حساب هارادر تراز آزمایشی دو ستونی درج خواهد کرد.

  اصلاح حسابها

  شرکت حسابداری در پایان دوره های مالی و بعد از اینکه ترازآزمایشی راایجاد کرد، اصلاحاتی رادر  دفاتر قانونی صورت میدهد که این اصلاحات میتواند شامل:استهلاک دارایی های ثابت و یا ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ، هزینه های بیمه و اجاره و یا … که ممکن است شرکت حسابداری فراموش کرده باشد انجام میدهد.

  ترازآزمایشی اصلاح شده

  شرکت خدمات حسابداری پس از اصلاحاتی که انجام داد در تراز آزمایشی که درست کرده تمامی اصلاحاتی را که انجام داده است را درج مینماید که به تراز آزمایشی اصلاح شده معروف است.

  صورت سود وزیان 

   صورت سود و زیانی که  شرکت خدمات حسابداری ارائه میدهد نشان دهنده نتیجه فعالیت آنشرکت است . که این صورت در واحد های مختلف متفاوت خواهد بود این سود و زیان در شرکت خدماتی بصورت زیر است :

  درآمد حاصل از ارایه خدمات – هزینه خدمات ارایه شده = سود یا زیان ناویژه – مالیات پرداختی = سود / زیان ویژه

  صورت سرمایه :

  شرکت حسابداری برای محاسبه صورت حساب سرمایه ابتدا سرمایه اولیه و در صورت داشتن سرمایه گذاری مجدد و برداشت ها راکم کرده و در اخر سود و یا زیان در طی سال مالی اضافه و یا کسر خواهد کرد تا سرمایه پایان دوره مشخص شود . صورت های حساب سرمایه در همه نوع فعالیت اقتصادی به یک روش محاسبه میشود.

  ترازنامه

  شرکت حسابداری در ترازنامه دارایی ها رادر یک سمت ودر سمت دیگر  جمع بدهی ها و سرمایه راقید مینماید که باید بر اساس معادله حسابداری مقادیر انها یکی باشد.

  بستن حسابهای موقت

  شرکت ها دارای دو نوع حساب هستند که شامل دائم و موقت است حساب موقت به نسبت نوع فعالیت شرکت متفاوت خواهد بود. شرکت خدمات
   حسابداری در انتهای سال حساب های موقت رابه خلاصه سود و زیان میبندد. هزینه ها نیزاز جمله حساب های موقت به شمار میروند. شایان ذکر است قبل از اینکه حساب های موقت بسته شود باید لیستی از آنها در تراز اختتامیه درج شود .

   

  بستن حسابهای دائمی

  شرکت خدمات حسابداری ابتدا حساب های موقت را بسته و پس از ان حساب های دائم صورت میگیرد حساب های دائمی شامل دارایی ها ، بدهی ها ، و سرمایه هستند.

  تراز افتتاحی در سال مالی جدید

  شرکت حسابداری  ابتدا لیستی از حساب های دائمی را در حسابی تحت عنوان تراز افتتاحیه تهیه کرده و سپس حساب های دائمی را در سال مالی جدید افتتاح میکنیم.

  افتتاح حسابهای دائمی درسال مالی جدید

  شرکت حسابداری همه حسابهای دائمی را(دارایی بدهی سرمایه)با حساب ترازافتتاحی  افتتاح مینماید

  0
  ۱۴۰۰/۱۱/۴ ۷:۰۲:۵۹

  در حالت کلی در حسابداری تنها دو روش برای ثبت حسابها وجود دارد. ۱) روش دائم ۲) روش ادواری

  اما مبناهای به کار رفته در ثبت های حسابداری متفاوت هستند که متداول ترین آنها ۱) مبنای تعهدی کامل ۲) مبنای نیمه تعهدی ۳) مبنای نقدی ۴) مبنای تعهدی تعدیل شده و… میباشد

  یعنی در حالت کلی در حسابداری ۲ روش و ۵ مبنا برای ثبت اسناد وجود دارد.

ارسال یک پاسخ