سوال کارآموزان حسابداری بصورت تصویر

پرسش

سوال کارآموزان حسابداری بصورت تصویر مربوط به ثبت فروش

ثبت خرید و فروش

ثبت خرید و فروش


پیوست
در حال پیشرفت 0
مدیر ارشد تالار 5 سال ۱۳۹۸/۳/۵ ۱۴:۱۰:۰۹ 3 پاسخ 1002 بازدیدها مدال برنز 1

پاسخ ها ( ۳ )

 1. در مرحله ۱ خرید : ( مبنا تعهدی روش دائمی )

  بد – موجودی مواد کالا – کالا ….     ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  بد – سایر حسابها و اسناد دریافتنی ( غیر تجاری ) – ارزش افزوده ۴٫۰۵۰٫۰۰۰

  بد – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – اصل بدهی تجاری   ۴۹٫۰۵۰٫۰۰۰

  بد – هزینه بهره     ۶۷۵٫۰۰۰

  بس – موجودی مواد کالا – تخفیفات کالا …     ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  بس – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – اصل بدهی تجاری   ۴۹٫۰۵۰٫۰۰۰

  بس – موجودی نقد و بانک – بانک ۲۶٫۵۵۰٫۰۰۰

  بس – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

  بس – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – بهره تجاری ۶۷۵٫۰۰۰

  این پاسخ ادامه دارد …

 2. ادامه پاسخ قسمت دوم – فروش

  بد – حسابها و اسناد دریافتنی – حساب دریافتنی از …  ۲۵٫۴۴۲٫۸۲۰

  بد – بهای تمام شده موجودی – کالا ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

  بد – موجودی نقد و بانک – بانک … ۹٫۴۵۲٫۸۲۰

  بد – حسابها و اسناد دریافتنی – چک دریافتنی از… ۷٫۷۹۶٫۰۰۰

  بد – حسابها و اسناد دریافتنی – حساب دریافتنی از… ۸٫۱۰۲٫۶۴۰

  بد – فروش – تخفیفات کالا … ۷۰۲٫۰۰۰

  بس – فروش – کالا … ۲۳٫۴۰۰٫۰۰۰

  بس – موجودی مواد و مالا – کالا … ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

  بس – سایر حسابها و اسناد پرداختنی – ارزش افزوده ۲٫۰۴۲٫۸۲۰

  بس – سایر درآمدها – بهره تجاری ۶۱۰٫۶۴۰

  بس – حسابها و اسناد دریافتنی – حساب دریافتنی از …  ۲۵٫۴۴۲٫۸۲۰

 3. خرید

  بد – موجودی مواد کالا – کالا …. ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

  بد – سایر حسابها و اسناد دریافتنی ( غیر تجاری ) – ارزش افزوده ۴٫۰۵۰٫۰۰۰

  بد – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – اصل بدهی تجاری ۴۹٫۰۵۰٫۰۰۰

  بد – هزینه بهره ۶۷۵٫۰۰۰

  بس – موجودی مواد کالا – تخفیفات کالا … ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

  بس – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – اصل بدهی تجاری ۴۹٫۰۵۰٫۰۰۰

  بس – موجودی نقد و بانک – بانک ۲۶٫۵۵۰٫۰۰۰

  بس – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰

  بس – حسابها و اسناد پرداختنی تجاری – بهره تجاری ۶۷۵٫۰۰۰

ارسال یک پاسخ