سند حسابداری فروش کالا در حالت امانی

پرسش

شرکت ما محصولاتی رو به صورت امانی از شرکت الف دریافت میکنه بعد ماهانه یه لیست فروش به شرکت الف ارائه میده و از اون مبلغ فروش ۳۵درصد سود دریافت میکنه.بایستی سه ثبت حسابداری صورت بگیره ۱-دریافت امانی موجودی کالا-۲-شناسایی کل فروش صورت گرفته.۳-تسهیم ۳۵ درصد از اون مبلغ فروش به عنوان سود..درصورت امکان برای هرسه مورد ثبت حسابداری رو انجام بدین.

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۴/۷ ۱۷:۱۴:۵۵ 2 پاسخ 579 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۷ ۱۷:۵۳:۵۱

  برای سهولت فرض کنید که از شرکت ارسال کننده کالا ۱۰۰ ریال کالا به صورت امانی دریافت نموده اید که ۲۰ ریال آن را در پایان ماه به فروش رسانده اید .

  حال باتوجه به مفروضات بالا ثبت های حسابداری به شرح ذیل صادر می شود :

  نحوه صدور سند حسابداری در هنگام دریافت کالای امانی

  در این حالت کالای را از شرکتی و به صورت امنی دریافت نموده ایم کالای دریافتی متعلق به ما نبوده و هیچ بدهی به شرکت ارسال کننده کالا نداریم ولی نیاز است که آمار تعدادی کالای دریافتی و شرکت های که از آنها کالا به امانت گرفته ایم را ثبت کنیم

  در این حالت و در هنگام دریافت کالا ثیتی به شرح ذیل ثبت می نماییم :

  حساب های انتظامی – کالای امانی دیگران نزد ما ۱۰۰ بدهکار

  طرف حساب انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران ۱۰۰ بستانکار 

  نحوه صدور سند حسابداری در هنگام فروش کالا

  در این حالت می توان به دو شکل عمل نمود :

  فروش به صورت دریافت کمیسیون

  موجودی نقد ۲۰ بدهکار

  درآمد حاصل از فروش کالای امانی ۷ بستانکار

  حساب های پرداختنی – شرکت ارسال کننده کالای امانی ۱۳ بستانکار

  طرف حساب های انتظامی – کالای امانی دیگران نزد ما ۱۳ بدهکار

  حساب انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران ۱۳ بستانکار 

  فروش به صورت خرید کالا

  موجودی نقد و بانک ۲۰ بدهکار

  فروش کالا ۲۰ بستانکار

  خرید کالا ۱۳ بدهکار

  حساب های پرداختنی – شرکت ارسال کننده کالای امانی ۱۳ بستانکار

  طرف حساب های انتظامی – کالای امانی دیگران نزد ما ۱۳ بدهکار

  حساب انتظامی – کالای امانی ما نزد دیگران ۱۳ بستانکار 

  در هر دو حالت سود ناخالص شرکت برابر می باشد اگر دقت فرمایید در حالت اول ۳۵ درصد مبلغ فروش کالا را به عنوان درآمد شناسایی نمودیم که معادل ۷ ریال بود در حالت دوم نیز اگر تفاوت فروش کالا که ۲۰ ریال بود و خرید کالا که ۱۳ ریال بود را محاسبه نماییم  مجدد به عدد ۷ ریال می رسیم .

  اینکه کدام یک از دو روش کمیسیون فروش و یا خرید کالا انجام می شود بسته به توافقات انجام شده با ارسال کننده کالا و سیاست های شرکت دارد .

 1. بدهکاران تجاری بد

  درآمدحاصل از خدمات بس

ارسال یک پاسخ