سرقفلی چیست

پرسش

سرقفلی چیست ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/18 0:00:00 1 پاسخ 47 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. سرقفلی مازاد پرداخت شده جهت تحصل یک شرکت را سرقفلی گویند .

  به طور مثال از  شخصی برای خرید ۵۰ درصد از سهام شرکتی به ارزش ۱۰۰ ریال مبلغ ۷۰ ریال مطالبه می شود ، این بدین معناست که کل سهام شرکت از نظر فروشندگان ۱۴۰ ریال ارزش دارد .

  این مازاد ۴۰ ریالی بین مبلغ مطالبه شده و ارزش شرکت را سرقفلی گویند .

  سرقفلی به شکل منفی نیز می تواند باشد ، در صورتی که برای خرید ۵۰ درصد از سهام شرکت خریدار مبلغ ۴۰ ریال پرداخت نماید بدین معناست که ارزش کل سهام از نظر خریدار ۸۰ ریال می باشد .

  این کسر ۲۰ ریالی بین ارزش رکت از نظر خریدار و ارزش واقعی شرکت سرقفلی منفی می باشد .

  سرقفلی در حسابداری جز دارایی های ثابت نامشهود  طبقه بندی می شود .

  تعریف فوق تعریف سرقفلی از دیدگاه حسابداری می باشد ، سرقفلی از منظر حقوقی به شرح ذیل می باشد :

  سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد. وجزء اموال غیرمنقول تبعی است.

ارسال یک پاسخ