راه حل های استقلال حسابرس

پرسش

راه حل های پیشنهادی برای استقلال حسابرس را توضیح دهید.

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۲۱ ۱۵:۰۳:۲۸ 1 پاسخ 45 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

    0
    ۱۴۰۰/۵/۲۳ ۱۶:۳۲:۵۴

    ۱-کاهش قدرت مدیریت صاحبکار برای فشار بر حسابرسان در ارتباط با بی طرفی و واقع گرایی آنها

    ۲- کاهش فرصت های از دست دادن استقلال حسابرسان با اعمال مقررات حسابرسی

    ۳- تعدیل نقش موجود در ساختار شرکت

ارسال یک پاسخ