ذخیره مالیات بر درآمد

پرسش

سلام

مبلغ مالیات عملکرد که در اظهارنامه هر سال ثبت میشود با توجه به اینکه مربوط به عملکرد سال قبل هست بایستی در حساب ذخیره بخورد یانه

در ضمن اگر شرکت تازه تاسیس بوده و یا ذخیره مالیات نداشته باشد بایستی در چه حسابی ثبت شود

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 87 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مبلغ مالیات عملکرد می بایست تحت عنوان ذخیره مالیات و یا به عبارت بهتر مالیات پرداختنی ثبت شود .

  در سنوات قبل مالیات اظهار شده شرکت ها در اظهارنامه در سر فصل ذخیره مالیات ثبت می شده که مطابق رهنمودهای سازمان حسابرسی در چند سال اخیر به جای استفاده از عبارت ذخیره مالیات از مالیات پرداختنی استفاده می شود ، بطوری که اگر اظهارنامه های مالیاتی سال های ۹۷ و قبل تر را چک کنید عبارت ذخیره مالیات و در اظهارنامه سال ۹۸ و ۹۹ مالیات پرداختنی در صفحه ترازنامه اظهارنامه های مالیاتی قید شده است .

  برای ثبت مالیات پرداختنی در عملیات پایان سال و بستن حساب ها بدین شکل عمل می نماییم

  در ابتدا حساب های موقت شامل درآمد و هزینه به حساب سود و زیان سال جاری بسته می شود .

  درآمد بدهکار

  هزینه بستانکار

  سود و زیان سال جاری بستانکار

  سپس در صورتی که شرکت سود ده بوده باشد می بایست ۲۵ درصد از سود و زیان سال جاری مشمول مالیات را به عنوان مالیات شرکت شناسایی و ثبت نماییم .

  سود و زیان سال جاری بدهکار

  مالیات پرداختنی بستانکار

  در نهایت نیز الباقی سود و زیان سال جاری را به حساب سود و زیان انباشته بسته و در نهایت حساب های دائمی را طی سند اختتامیه می بندیم .

  سود و زیان سال جاری بدهکار

  سود و زیان انباشته بستانکار

  بدیهی می باشد که در صورتی که شرکت سود ده نبوده و یو معاف از مالیات باشد و یا بنا به هر دلیلی مشمول پرداخت مالیات نباشد نیازی به صدور سند شناسایی مالیات پرداختنی نمی باشد .

ارسال یک پاسخ