حق بیمه متفاوت

پرسش

درصورتی ک کارگری حقوقش بیشتر از سایر کارگران باشد و حقوق پایه دریافت نکند در لیست بیمه به چه صورت زده می‌شود حقوق و مزایاش

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 80 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. دستمزد روزانه :

  مبلغی که با هریک از کارکنان توافق شده است را در این فیلد درج می نماییم این مبلغ در سال ۹۸ از ۵۰۵.۶۲۷ ریال نباید کتر باشد و برای پرسنل با حقوق بالاتر مبلغ توافق شده را وارو می نماییم .

  دستمزد ماهانه مشمول :

  حاصل ضرب روزهای کارکرد در دستمزد ماهانه می باشد که توسط سیستم محاسبه می گردد .

  مزایای ماهانه مشمول مستمر :

  مزایای مستمر مزایایی می باشد که هر ماه و علاوه بر حقوق پایه به پرسنل پرداخت می شود .

  حق مسکن ، بن و خواربار ، حق مسیولیت حق ایاب و ذهاب . … مزایای ماهانه مشمول مستمر می باشند .

  در سال ۹۸ مزایای مشمول مستمر اجباری حق مسکن و بن می باشد که مجموع آنها معادل ۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .

  مزایای ماهانه مشمول غیر مستمر :

  مزایای مانند اضافه کار ، شب کاری و … مزایای ماهانه غیر مستمر بوده که در این قسمت وارد می شوند .

  جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول :

  این فیلد مجموع حقوق ماهانه و مزایای مشمول مستمر و غیر مستمر می باشد که توسط سیستم محاسه می گردد .

  جمع دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول :

  این فیلد همان مجموع حقوق ماهانه و مزایای مشمول می باشد که به آن می بایست در صورت پرداخت مزایای غیر مشمول اضافه و حاصل درج شود .

  مزایای غیر مشمول بیمه حق اولاد حق ماموریت و … می باشند .

  حق بیمه سهم بیمه شده :

  معادل هفت درصد مجموع حقوق ماهانه و مزایای مشمول می باشد که توسط سیستم محاسبه می گردد .

  حال برای فردی که معادل پایه حقوق دریافت می کند می بایست مبلغ ۵۰۵.۶۲۷ ریال در فیلد حقوق روزانه درج و میبلغ ۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال در فیلد مزایای مشمول مستمر درج شود .

  برای فردی که بیش از حقوق پایه اداره کار دریافت می نماید می بایست با توجه به عوامل تشکیل دهنده حقوق و با توجه به توضیحات در فیلدهای فوق درج شود .

ارسال یک پاسخ