حق السعی طبق قانون کار

پرسش

حق السعی شامل چه مواردی است؟؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/16 0:00:00 1 پاسخ 73 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. منظور از حق السعی کلیه پرداختی ها به شخص در قبال کاری که انجام می دهد مب اشد .

    ماده ۳۴ قانون کار حق السعی را اینگونه تعریف می نماید .

    ماده ۳۴- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

ارسال یک پاسخ