حقوق دستمزد

پرسش

حد اقل دستمزد ماهیانه ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورایعالی کار چه مبلغی است؟

Rate this question
0
kamyarkazemzade 12 ماه ۱۴۰۰/۵/۲۴ ۱۷:۵۴:۵۳ 0 پاسخ 28 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ