حقوق دستمزد

پرسش

حد اقل دستمزد ماهیانه ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورایعالی کار چه مبلغی است؟

Rate this question
0
kamyarkazemzade 52 سال 1400/5/24 0:00:00 0 پاسخ 24 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ