پاسخ ( ۱ )

 1. ویژگی های یه حسابدار خوب به شرح ذیل می باشد:
  تمرکز کافی
  تخصص و دانش
  ویژگی های شخصی و ظاهری
  مدیریت منظم پول و زمان
  رعایت آداب معاشرت

ارسال یک پاسخ