پاسخ ها ( ۳ )

 1. ویژگی های یه حسابدار خوب به شرح ذیل می باشد:
  تمرکز کافی
  تخصص و دانش
  ویژگی های شخصی و ظاهری
  مدیریت منظم پول و زمان
  رعایت آداب معاشرت

 2. حسابدار خوب حسابداریست که به تمامی مسایل ومعادلات حسابداری واقف باشد ازجمله استاندارد های حسابداری وقوانین مالیاتی

 3. وقت شناس
  مسئولیت پذیر
  محرم اسرار
  تحلیل گر
  برنامه ریز و دارای قدرت مدیریت امور

ارسال یک پاسخ