حسابداری مالی

پرسش

لطفا در خصوص نحوه ثبت حسابداری تعهد صاحبان سهام توضیح دهید .

و اینکه میزان تعهد صاحبان سهام چند درصد است؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۲/۷ ۱۴:۲۰:۵۷ 1 پاسخ 191 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۸ ۹:۴۷:۰۳

  تعهد صاحبان سهام در خصوص شرکت های سهامی موضوعیت دارد و موید این نکته می باشد که سهام داران این شرکت می توانند بخشی از سرمایه خود را به صورت نقدی پرداخت نکرده و این مبلغ در تعهد ایشان باقی می ماند .

  میزان سرمایه تعهد شده حداکثر ۶۵ درصد مبلغ سرمایه می باشد .
  در هنگام ثبت شرکت های سهامی موسسین این شرکت ها می بایست مبلغ ثبت شده را از طریق واریز به بانک و ارائه گواهی سپرده انجام دهند .

  در هنگام ثبت شرکت های سهامی موسسین می توانند ۳۵ درصد از مبلغ سهام را به بانک واریز و الباقی در تعهد ایشان باقی مانده و از طریق پیش بینی شده در اساسنامه پرداخت شود .

  مبلغ پرداخت نشده حداکثر معادل ۶۵ درصد سرمایه بوده و در دارایی ها جاری و ذیل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و تحت عنوان تعهد صاحبان سهام طبقه بندی می شود .

  به طور مثال اگر شرکتی سهامی خاص با سرمایه ۱۰۰.۰۰.۰۰۰ ریال ثبت شود و ۳۵ درصد از سهام آن توسط موسسین به حساب بانک واریز و الباقی مبلغ توسط ایشان تهد شود ثبت حسابداری به شکل ذیل صادر می شود :

  بانک ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار

  تعهد صاحبان سهام ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

  سرمایه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

  حال تعهد صاحبان سهام را به طرق مختلف می توان تسویه نمود .

  در صرتی که این مبلغ با واریز به حساب بانک توسط شرکا تسویه گردد .

  بانک ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار

  تعهد صاحبان سهام ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

  همچنین تعهد صاحبان سهام از محل مطالبات حال شده سهامداران نیز قابل تصویه می باشد که در این حالت ثبت ذیل صادر می شود :

  حساب های پرداختنی – جاری شرکا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدهکار

  تعهد صاحبان سهام ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بستانکار

ارسال یک پاسخ