ثبت ضمانت نامه بانکی

پرسش

یه ضمانت نامه گمرکی گرفتیم امروز از بانک چطوری باید سندش رو بزنیم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید .

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 90 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. برای گرفتن ضمانت نامه از بانک معمولا بدین شکل می باشد که متقاضی می بایست بخشی از مبلغ ضمانت نامه را به صورت نقد به بانک پرداخت نماید و بخش دیگر را تضمینی مانند وثیقه ملکی و یا سفته به بانک بسپارد .

  معمولا بخش نقدی ۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه و بخش تضمین معادل ۱۲۰ درصد مبلغ ضمانت نامه می باشد که این درصد ها و هم چنین نوع تضمین با توجه به مبلغ ضمانت نامه و یا میزان اعتبار متقاضی در بانک متغیر می باشد .

  نحوه صدور سند حسابداری ضمانت نامه های بانکی

  مبلغ نقدی ضمانت نامه بانکی که در بانک بلوکه می شود

  مبلغ نقدی که بابت دریافت ضمانت نامه به بانک پرداخت می شود تا مادامی که موضوع ضمانت نامه اعتبار داشته و جاری باشد و به شرط آن که ضمانت نامه ضبط نگردد نزد بانک باقی مانده و با ابطال ضمانت نامه به متقاضی عودت می گردد .

  این مبلغ بلوکه شده را در حساب سپرده بانکی ثبت می نماییم .

  سپرده بانکی حساب معینی می باشد که زیر مجموعه حساب کل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری بوده و آن هم نیز زیر مجموعه حساب گروه دارایی جاری می باشد .

  ثبت حسابداری پرداخت مبلغ بلوکه ضمانت نامه به شرح ذیل می باشد :

  سپرده بانکی  بدهکار

  بانک    بستانکار

  لازم به ذکر است در این مرحله بانک از حساب متقاضی مبالغی را نیز بابت صدور ضمانت نامه به عنوان کارمزد کسر می نماید که به صورت ذیل ثبت می شود :

  هزینه کارمزد بانکی   بدهکار

  بانک    بستانکار

  ثبت حسابداری تودیع وثایق جهت صدور ضمانت نامه

  وثایق ملکی و یا در صورتی که جهت صدور ضمانت نامه به بانک سفته دهیم می بایست در حساب های انتظامی ثبت نماییم .

  حساب انتظامی   وثایق ملکی ما نزد دیگران    بدهکار

  طرف حساب انتظامی  وثایق ملکی ما نزد دیگران   بستانکار

  ثبت حسابداری صدور ضمانت نامه و تحویل آن به کارفرما

  با توجه به اینکه ضمانت نامه صادر شده در حال حاضر بار مالی برای شرکت نداشته و تعهدات آتی آن در صورت عدم ایفا شرایط مندرج در قرارداد می باشد می بایست ضملنت نامه صادره را رد ذیل حساب های انتظامی ثبت نماییم .

  بدین منظور ثبتی به شرح ذیل صادر می گردد

  حساب انتظامی   ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران    بدهکار

  طرف حساب انتظامی   ضمانت نامه های بانکی ما نزد دیگران   بستانکار

ارسال یک پاسخ