ثبت سند خرید و فروش

پرسش

ثبت سند خرید یا فروش بین المللی؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه ۱۴۰۲/۹/۲۹ ۷:۲۸:۲۲ 2 پاسخ 14 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  0
  ۱۴۰۲/۹/۲۹ ۱۶:۵۶:۵۶

  سلام و درود بر شما

  برای خرید های خارجی (واردات) از سرفصل (سفارشات) که در گروه دارایی های جاری قرار دارد استفاده می کنیم به صورت که:

  در مرحله اول ثبت های حسابداری از زمان سفارش کالا تا ترخیص کالا انجام می شود و در مرحله دوم ثبت های حسابداری از ترخیص کالا تا ورود کالا به انبار شرکت انجام می شود.

  مرحله اول) ثبت های حسابداری مربوط به سفارش کالا، حمل کال، بیمه کالا، ترخیص کالا

  سفارش کالا از طرف حساب خارجی :    سفارشات – بهای اصلی سفارش (بد)

  پرداختنی های تجاری – طرف حساب خارجی (بس)

  هزینه حمل سفارش: سفارشات – هزینه حمل (بد)

  پرداختنی های تجاری – شرکت حمل (بس)

  بیمه سفارش: سفارشات – هزینه بیمه (بد)

  پرداختنی های تجاری – شرکت بیمه (بس)

  هزینه ترخیص: سفارشات – هزینه ترخیص (بد)

  پرداختنی های تجاری – شرکت ترخیص (بس)

  مرحله دوم) ثبت حسابداری ورود کالا به انبار شرکت: در این مرحله در واقع حساب سفارشات را به حساب موجودی کالا می بندیم.

  موجودی کالا – کالای مد نظر (بد)

  سفارشات – بهای اصلی (بس)

  سفارشات – هزینه حمل (بس)

  سفارشات – هزینه بیمه (بس)

  سفارشات – هزینه ترخیص (بس)

  0
  ۱۴۰۲/۹/۲۹ ۱۷:۱۲:۵۹

  همین طور برای صادرات در مرحل اول ابتدا هزینه های مربوط به صادرات شامل بیمه، حمل، ترخیص شناسایی میشوند.

  هزینه صادرات – هزینه ترخیص (بد)

  هزینه صادرات – هزینه بیمه (بد)

  هزینه صادرات – هزینه حمل (بد)

  بانک / پیش پرداخت هزینه (بس)

  در مرحله صدور فاکتور فروش یا invoice:

  دریافتنی های تجاری ارزی – حسابهای دریافتی از طرف حساب خارجی (بد)

  فروش صادارتی (بس)

  بهای تمام شده کالای فروش رفته (بد)

  موجودی کالا  (بس)

  در مرحله دریافت وجه فروش صادراتی دو حالت وجود دارد:

  حالت اول) در صورت داشتن سود فروش صادراتی:

  بانک ارزی(بد)

  دریافتنی های تجاری ارزی – حسابهای دریافتی از طرف حساب خارجی (بس)

  سود ناشی از تسعیر ارز (بس)

  حالت دوم) در صورت داشتن زیان فروش صادراتی:

  بانک ارزی(بد)

  زیان ناشی از تسعیر ارز(بد)

  دریافتنی های تجاری ارزی – حسابهای دریافتی از طرف حساب خارجی (بس)

ارسال یک پاسخ