ثبت سند حسابداری اصلاحی دریافت وام

پرسش

با سلام

شرکت در سال ۹۸ در بهمن ماه وام گرفته است اما در دفتر ۹۸ ثبت نشده است.

ممیز مالیات این فراموشی را قبول کرده است.

برای سال ۹۹ چه سندی برای این وام باید زده شود؟؟

دو قسط آن در سال ۹۸ پرداخت شده است ولی هیچ سندی برای دریافت وام و پرداخت اقساط در سال ۹۸ زده نشده است.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/7 0:00:00 1 پاسخ 101 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. با توجه به اینکه دریافت وام در بهمن ۹۸ بوده و مطابق فرمایش شما در دفاتر شرکت ثبت نشده است برای اصلاح میبایست سند اصلاحی صادر نمایید .

  در صورتیکه دفاتر سال ۹۹ تحریر نشده باشد میتوانید این سند اصلاحی را به تاریخ ابتدای سال ۹۹ صادر نموده و الباقی عملیات مربوط به پرداخت اقساط وام مورد اشاره را مطابق روال در دفاتر ثبت نمایید .

  در صورتیکه دفاتر سال ۹۹ تحریر و عملیات بستن حسابها انجام شده باشد میبایست اسناد اصلاحی را چه در خصوص دریافت وام و همچنین درمورد اقساط پرداخت شده در دفاتر سال مالی ۱۴۰۰ ثبت نمایید .

  برای صدور سند اصلاحی میبایست مشخص نمایید که در هنگامی که مبلغ وام به حساب شما واریز شده به جای حساب تسهیلات دریافتی از چه حسابی استفاده نموده اید .

  حال برای اینکه نمونه سند اصلاحی را بتوانید صادر نمایید مفروش میداریم که در هنگام واریز مبلغ وام به حساب شما به جای استفاده از حساب تسهیلات دریافتی حساب جاری شرکا را بستانکار نموده اید .

  سند اصلاحی تسهیلات دریافتی

  جاری شرکا بدهکار

  تسهیلات پرداختنی بستانکار

  به میزان اصل تسهیلات دریافتی

  پیش پرداخت بهره بدهکار

  بهره تسهیلات پرداختنی بستانکار

  به میزان سود تسهیلات

  سند اصلاحی اقساط پرداخت شده

  البته در این مرحله نیز میبایست مشخص نمایید که در هنگام پرداخت اقساط تسهیلات چه حسابی را بدهکار نموده اید که مطابق مورد قبل اینطور مفروض میداریم که در آن هنگام از حساب جاری شرکا استفاده نموده اید .

  تسهیلات پرداختنی بدهکار

  بهره تسهیلات پرداختنی بدهکار

  جاری شرکا بستانکار

  سود و زیان انباشته بدهکار

  پیش پرداخت بهره بستانکار

  ثبت حسابداری پرداخت اقساط 

  برای صدور سند حسابداری پرداخت اقساط نیز در شرایط عادی ثبت به شکل ذیل صادر میشود :

  بهره تسهیلات پرداختنی بدهکار

  بانک  بستانکار

  هزینه بهره تسهیلات بدهکار

  پیش پرداخت بهره بستانکار

ارسال یک پاسخ