ثبت حسابداری تعهد صاحبان سهام

پرسش

لطفا در خصوص نحوه ثبت حسابداری تعهد صاحبان سهام توضیح دهید .

و اینکه میزان تعهد صاحبان سهام چند درصد است؟

0
ناشناس 2 ماه 0 پاسخ ها 77 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ