ثبت حسابداری آورده غیر نقدی تجهیزات نقشه برداری

پرسش

سلام

وسایل و تجهیزات نقشه برداری جزو اثاثه ثبت میشود یا ملزومات؟

و اگر اورده غیر نقدی باشد در دفتر روزنامه چگونه ثبت میشود

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/7/22 0:00:00 1 پاسخ 15 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. قاعده کلی برای تشخیص اینکه هرگونه تجهیزات و ابزار خریداری شده را به عنوان دارایی و یا هزینه ثبت نماییم نکته ذیل می باشد

  موارد خریداری شده بیش از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک را به عنوان دارایی ثابت و مبالغ کمتر را تحت عنوان هزینه ثبت می نماییم .

  حال با توجه به اینکه حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان و ده درصد آن برابر با ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان است بررسی نمایید که تجهیزات مد نظر در صورتی که بهای تمام شده آن بیش از ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان باشد به عنوان دارایی ثابت و تجهیزات ثبت نمایید و در غیر این صورت آن را به عنوان هزینه ثبت کنید .

  حدنصاب معاملات سال ۱۴۰۰

  ثبت حسابداری تجهیزات از محل آورده شرکا

  اگر فرض کنیم که تجهیزات مزبور ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزش داشته باشد و توسط یکی از شرکا شرکت و به عنوان آورده ایشان در شرکت منظور شود ثبت حسابداری آن به شرح ذیل می باشد :

  دارایی های ثابت مشهود – تجهیزات  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰  بدهکار

  جاری شرکا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

ارسال یک پاسخ