تفاوت پیش پرداخت و علی الحساب

پرسش

تفاوت پیش پرداخت و علل الحساب در حسابداری چیست؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 2 پاسخ 7 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. منظور از پیش پرداخت مبلغی می باشد که در ابتدای کار و قبل از اینکه عملیات اجرایی آن شروع شود پرداخت می شود .

  به طور مثال وقتی به یک نجار سفارش ساخت یه میز را میدهیم و در همان زمان و قبل از اینکه ایشان مشغول به کار شود مبلغی را به ایشان پرداخت کنیم پیش پرداخت محسوب می شود .

  منظور از علی الحساب مبالغی می باشد که بعد از انجام کار و یا در طی آن به شخص پرداخت می شود .

  به طور مثال وقتی نجار ساخت میز را به پایان رسانده و می بایست کل مبلغ میز را با ایشان تسویه نماییم اگر بخشی از مبلغ را به نجار پرداخت نماییم علی الحساب محسوب می شود .

 2. ‌پیش پرداخت
  شرکت یا کسب وکار، وجه کل هزینه را برای مدتی و قبل از اینکه این هزینه اتفاق بیفتد به طور یکجا پرداخت نماید. در این صورت وجه پرداختی تحت عنوان پیش پرداخت در دفاتر اسناد ثبت می شود. پس از آنکه مدت مد نظر برای هزینه سپری شد، می بایست این هزینه از قسمت پیش پرداخت خارج شده و در حساب هزینه های سال قرار داده شود.
  علی‌الحساب
  علی الحساب برای زمانی مناسب است که بخشی از کار انجام شده و انجام دهنده آن کار به هر دلیلی برای ادامه کار به بخشی از مبلغ قرارداد توافق شده نیاز دارد. در این شرایط مبلغی که به انجام دهنده کار پرداخت می شود در هزینه های علی الحساب قرار می گیرد.

ارسال یک پاسخ