تفاوت حساب پرداختنی با سایر حساب های پرداختنی

پرسش

با سلام فرق حساب های پرداختنی با سایر حساب های پرداختنی در چیست ؟؟؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/6/9 0:00:00 2 پاسخ 25 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. اصلی ترین تفاوت بین حساب پرداختنی و سایر حساب پرداختنی در این است که تحت عنوان حساب های پرداختنی افراد و حساب هایی را طبقه بندی می کنیم که با ایشان مراوده تجاری داشته یا به عبارت دیگر دریافت و پرداخت انجام شده با ایشان در راستای فعالیت اصلی شرکت می باشد .

  در صورتی که تحت عنوان سایر حساب های پرداختنی تعهداتی طبقه بندی می شود که جنبه تجاری نداشته باشد .

  بارز ترین نمونه برای حساب های پرداختنی حساب بستانکاران تجاری می باشد .

  تحت عنوان سایر حساب های پرداختنی نیز عناوینی چون حقوق پرداختنی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی ، مالیات ارزش افزوده ، عوارض ارزش افزوده ، جاری شرکا و سایر اشخاص و شرکت ها طبقه بندی می شود .

  در صورتی که به نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی ( صورت های مالی نمونه ) مراجعه فرمایید مشاهده می نمایید که برخلاف اظهارنامه های مالیاتی دیگر از عنوان حساب های پرداختنی و سایر حساب های پرداختنی استفاده نکرده و هر دو عنوان را تحت عنوان پرداختنی های تجاری و غیر تجاری طبقه بندی می نماید.

 2. اصلی ترین تفاوت بین حساب پرداختنی و سایر حساب پرداختنی در این است که تحت عنوان حساب های پرداختنی افراد و حساب هایی را طبقه بندی می کنیم که با ایشان مراوده تجاری داشته یا به عبارت دیگر دریافت و پرداخت انجام شده با ایشان در راستای فعالیت اصلی شرکت می باشد .

  در صورتی که تحت عنوان سایر حساب های پرداختنی تعهداتی طبقه بندی می شود که جنبه تجاری نداشته باشد .

  بارز ترین نمونه برای حساب های پرداختنی حساب بستانکاران تجاری می باشد .

  تحت عنوان سایر حساب های پرداختنی نیز عناوینی چون حقوق پرداختنی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی ، مالیات ارزش افزوده ، عوارض ارزش افزوده ، جاری شرکا و سایر اشخاص و شرکت ها طبقه بندی می شود .

ارسال یک پاسخ