تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی

پرسش

تفاوت بین اشخاص حقوقی و حقیقی یا صاحبان مشاغل در قانون تجارت چیست.

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/6/9 0:00:00 1 پاسخ 15 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. اشخاص حقوقی از تجمع دو یا چند سهام دار و سرمایه گزار تشکیل شده و تحت مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد .

    تجمع این افراد یک شرکت یا شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت هریک از سهام داران را شکل می دهد .

    در صورتی که هنگامی که شخص به تنهایی کسب و کاری را راه می اندازد و برای شروع فعالیت خود از اتحادیه مربوطه مجوز می گیرد شخص حقیقی محسوب شده و از منظر قانون مالیات ها به عنوان صاحبان مشاغل طبقه بندی می شود .

ارسال یک پاسخ