تعداد فرزندان مشمول دریافت حق اولاد

پرسش

تا چند فرزند حق اولاد دریافت می نمایند ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 79 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مطابق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی حق اولاد تا فرزند تعلق میگیرد ولی با توجه به بخشنامه وزارت کار محدودیت تعداد فرزندان برداشته است .

  در نتیجه به تمامی فرزندان شخص به شرط داشتن شرایط ماده ۶۸ حق اولاد تعلق می گیرد .

  همچنین ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

  ماده۸۶- کمک عائله مندی منحصرا” تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

  ۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد .

  ۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا” به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند . میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد .

   

ارسال یک پاسخ