تراز آزمایشی

پرسش

وقت بخیر

فرق تراز ازمایشی ۴ ستونه، ۶ ستونه و ۸ ستونه چیست؟

در حال پیشرفت 0
Aminrezaei 2 سال ۱۴۰۱/۶/۲۴ ۱۵:۴۷:۲۴ 1 پاسخ 24 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۱/۷/۲۹ ۱:۲۶:۳۹

  سلام وقت بخیر

  تراز آزمایشی در حالت کلی دو ستونی ، چهار ستونی، شش ستونی و هشت ستونی میباشد.

  تراز آزمایشی دو ستونی دارای دو ستون مانده بدهکار و بستانکار میباشد.

  تراز آزمایشی چهار ستونی دارای دو ستون مربوط به گردش بدهکار و بستانکار و دو ستون مربوط به مانده بدهکار و بستانکار میباشد.

  تراز آزمایشی شش ستونی دارای دو ستون مربوط به ابتدای دوره بدهکار و بستانکار و دو ستون مربوط به گردش طی دوره بدهکار و بستانکار و دو ستون مربوط به مانده بدهکار و بستانکار میباشد.

  تراز آزمایشی هشت ستونی دارای دو ستون مربوط به ابتدای دوره بدهکار و بستانکار و دو ستون مربوط به گردش طی دوره بدهکار و بستانکار و دو ستون مربوط به گردش از ابتدای دوره تاکنون بدهکار و بستانکار و در نهایت دو ستون مربوط به مانده بدهکار و بستاکار میباشد.

ارسال یک پاسخ