پاسخ ( ۱ )

 1. با سلام و درود

  مهلت رسیدگی حسابرسی تأمین اجتماعی یک سال است و مراحل آن به صورت زیر میباشد:

  1. آماده سازی و ارسال مدارک به تأمین اجتماعی: مدارکی مانند صورت حقوق و مزایا، برگه های تشخیص و قطعی مالیات، اسناد مالی، صورتهای مالی، دفاتر قانونی، لیست کارکنان، فیش های پرداخت حق بیمه، قراردادها و مفاصا حسابهای مربوطه، لیست اسامی بازنشستگان شرکت و ترازهای آزمایشی
  2. حکم حسابرسی: بعد از بررسی مدارک توسط کارگروه شعبه ای که پرونده شرکت را بررسی می کند، حکم حسابرسی صادر میشود و پس از آن با ورود به سامانه حسابرسی تأمین اجتماعی میتوانید استعلام حکم حسابرسی را مشاهده کنید.
  3. تکمیل کاربرگ ها: کاربرگ های شماره ۱ تا ۳ به شرکت ارسال میشود که باید توسط شرکت پر شوند و به موسسه حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی ارجاع داده شوند.

  کاربرگ شماره ۱: جمع تمام حقوق و مزایایی است که به شعبه ارسال شده اند.

  کاربرگ شماره ۲: جمع تمام حقوق و مزایایی است که به شعبه ارسال نشده اند.

  کاربرگ شماره ۳: حقوق و مزایایی که به قراردادهای پیمانکاری تعلق گرفته اند.

ارسال یک پاسخ