بیمه تامین اجتماعی کارفرما چیست؟

پرسش

بیمه تامین اجتماعی کارفرما چیست؟مزایا و نحوه پرداخت آن به چه صورت می باشد؟

۳/۵ - (۲ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
مدیر ارشد تالار 52 سال 1398/2/14 0:00:00 2 پاسخ 2496 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. قوانین و حقوق کارفرما در سازمان تامین اجتماعی با کارگران حدوداً یکسان است و تنها در چند مورد تفاوت دارد؛ میزان نرخ بیمه کارفرما همچون کارگران ۲۷ درصد است و این حق نباید کمتر از حداقل دستمزد و بیشتر از حداکثر دستمزد کارمندان و کارگران آن سازمان باشد.

    تنها تفاوتی که وجود دارد این است که کارفرما بیمه بیکاری ندارد و این مورد فقط مشمول کارگران و کارمندان است.

  2. همانطور که کارگران در دوران بازنشستگی از مزایای بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند این سازمان برای کارفرمایان نیز حقوقی در نظر گرفته است .کارفرمایان می توانند به صورت مشاغل آزاد ( بیمه اختیاری ) و یا ارائه نام خود در لیست بیمه کارگاه خود با سمت کارفرما از این حقوق برخوردار شوند که حق بیمه پرداختی بیمه اختیاری و مشاغل آزاد با بیمه کارفرما  نیز متفاوت هستند.

    در اینجا ذکر این نکته ضروری است که  سمت کارفرما با مدیر عامل در لیست بیمه متفاوت می باشند بدین معنی که کارفرما مشمول سه درصد بیمه بیکاری نیست اما مدیر عامل ( بنا به شرایط خاص ) می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند.

    پرداخت حق بیمه کارفرما اجباری نیست و در صورت عدم ارائه در لیست بیمه و پرداخت آن کارگاه جریمه نمی شود در واقع این حق به صورت اختیاری و بنا به تصمیم خود کارفرماست.

     

ارسال یک پاسخ