بهای تمام شده

پرسش

ایا مخارج مربوط به تحصیل امتیاز تغییر کاربری یک ساختمان جز بهای تمام شده ی ان ساختمان است؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/5/24 0:00:00 0 پاسخ 15 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ