بدهی بلند مدت و کوتاه مدت

پرسش

حصه جاری بدهی های بلند مدت چیست؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1399/12/22 0:00:00 1 پاسخ 151 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. بدهی کوتاه و بلند مدت 

  وضعیت بدهی ها معمولا براساس طول مدت اعتبار دریافت شده طبقه بندی می شوند : 

  بدهی کوتاه مدت 

  بدهی های کوتاه مدت معمولا به دو شکل ، اسناد چرداختنی کوتاه مدت ، اعتبارات بانکی کوتاه مدت ایجاد می شود .هر دو شکل بدهی کوتاه مدت فوق  می تواند با بهره یا بدون بهره باشد .

  بدهی بلند مدت 

  بدهی های بلند مدت به آن دسته از بدهی ها اطلاق می گردد که مدت باز پرداخت آنها بیش از یک سال باشد . این نوع بدهی ها عبارتند از اسناد پرداختنی بلند مدت ، دیون رهتی ، و اوراق قرضه .

  اسناد پرداختنی بلند مدت 

  وام هایی که موعد پرداخت آنها بیش از یک سال است و می توان با صدور سفته آنرا تحصیل نمود، اسناد پرداختنی بلند مدت نامیده می شود .
  بهره این نوع اسناد ، معمولا بصورت ادواری ، در طول عمر اسناد پرداختنی پرداخت می شود .

  دیون رهنی

  وام هایی که برای دریافت آن دارایی ها ثابت شرکت مثل زمین ، ساختمان ، تجهیزات ، کارخانه ، و حتی وسایل نقلیه ، بمنظور حصول اطمینان از بازپرداخت وام گروه گذارده می شود ، دیون رهنی نامیده می شود . در صورتیکه وام گیرنده نتواند دیون خود را بموقع ایفاء نماید ، وام دهنده دارای این حق است که مورد رهن را توقیف نموده ، و از طریق فروش یا حراج آن ، اصل و بهره وام اعطائی را دریافت دارد .
  بهره این نوع وام ها می تواند سالانه باشد ؛ اما معمولا بصورت اقساط کوتاه تر و در عمر بدهی پرداخت شود . اصل بدهی نیز می تواند در پایان عمر آن یا بصورت اقساط پرداخت شود .

  اوراق قرضه 

  شرکت های سهامی  علاوه بر موارد فوق ، می تواند از طریق انتشار اوراق قرضه ، وجوه مورد نیاز خود را تامین کند. وراق قرضه سندی است که بموجب آن شرکت متعهد می ود که اصل مبلغ تستقراض شده را در سر رسید معینی در آینده بازپرداخت نماید . بهره اوراق قرضه ، مبلغ ثابتی بوده و پرداخت آن می تواند سالانه و یا در دوره های کوتاه تر صورت گیرد .

ارسال یک پاسخ