بخش نامه مربوط به هزینه آزمایشگاه در حسابرسی بیمه ای

پرسش

در چه صورت هزینه آزمایشگاه در حسابرسی بیمه ای شامل حق بیمه نمی باشد و آیا بخش نامه با دستور اداری از طرف سازمان تامین اجتماعی وجود دارد یا خیر

Rate this question
0
Pedram_shadan 52 سال 1398/3/18 0:00:00 0 پاسخ 921 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ