بازنشستگی در رشته حسابداری

پرسش

سلام حسابداری بازنشستگی داره؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 2 پاسخ 89 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. همانند سایر مشاغل شغل حسابداری نیز مشمول بازنشستگی می باشد .

  شرایط بازنشستگی در حسابداری و باقی مشاغل بستگی به محل کار فرد دارد به شکلی که در صورتی که در شرکت های دولتی مشغول به کار باشد مشمول قوانین بازنشستگی کشوری و در صورتی که در شرکت های بخش خصوصی مشغول به کار باشد مشمول قوانین بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی می باشند .

  به طور مثال قوانین بازنشستگی تامیین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

  برای بازنشستگی شرایط سنی و سابقه پرداخت حق بیمه حائز اهمیت می باشد .

  شرایط سنی و سابقه به شرح ذیل می باشد :

  • آقایان با ۶۰ سال و بانوان با ۵۵ سال سن و داشتن ۱۰ سال سابقه
  • آقایان با ۵۰ سال و بانوان با ۴۵ سن و داشتن ۳۰ سال سابقه
  • با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی

  همچنین در کارهای سخت و زیان آور هر سال بیمه معادل ۱.۵ سال ساقه در نظر گرفته می شود و افراد با ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته شوند .

  میزان حقوق بازنشستگی برابر است با :

  یک سی ام میانگین حقوق و مزایای دریافتی در دو سال آخر پرداخت حق بیمه

 2. همانند سایر مشاغل شغل حسابداری نیز مشمول بازنشستگی می باشد .

  شرایط بازنشستگی در حسابداری و باقی مشاغل بستگی به محل کار فرد دارد به شکلی که در صورتی که در شرکت های دولتی مشغول به کار باشد مشمول قوانین بازنشستگی کشوری و در صورتی که در شرکت های بخش خصوصی مشغول به کار باشد مشمول قوانین بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی می باشند .

  به طور مثال قوانین بازنشستگی تامیین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

  برای بازنشستگی شرایط سنی و سابقه پرداخت حق بیمه حائز اهمیت می باشد .

  شرایط سنی و سابقه به شرح ذیل می باشد :

  آقایان با ۶۰ سال و بانوان با ۵۵ سال سن و داشتن ۱۰ سال سابقه
  آقایان با ۵۰ سال و بانوان با ۴۵ سن و داشتن ۳۰ سال سابقه
  با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
  همچنین در کارهای سخت و زیان آور هر سال بیمه معادل ۱.۵ سال ساقه در نظر گرفته می شود و افراد با ۲۰ سال سابقه متوالی و یا ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان آور بازنشسته شوند .

  میزان حقوق بازنشستگی برابر است با :

  یک سی ام میانگین حقوق و مزایای دریافتی در دو سال آخر پرداخت حق بیمه

  شرایط سنی و میزان سابقه بیمه موضوه ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی می باشد

  میزان حقوق و مزایای دریافتی در دوران بازنشستگی موضوع ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی می باشد .

ارسال یک پاسخ