بازخرید مرخصی استفاده نشده

پرسش

با سلام اینجانب به اتفاق همکارم در دفتر مرکزی شرکتی بصورت ۲۴/۲۴ مشغول نگهبانی هستیم که در نتیجه نمی‌توانیم از مرخصی استحقاقی استفاده کنیم و پول آنرا هم به ما نمیدند،نظر قانون در این مورد چیست؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۱۳ ۱۵:۴۳:۰۴ 1 پاسخ 49 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۱۶ ۱۱:۴۸:۱۶

  از منظر قانون کارفرمای شما مکلف می باشد که بطور کامل مرخصی استفاده نشده شما را تسویه نماید .

  تسویه مرخصی بنا بر آخرین مزد شما می بایست تسویه گردد و چنانچه مرخصی ها سنوات قبل شما نیز تسویه نشده باشد می بایست با آخرین مزد دریافتی شما تسویه گردد .

  لازم به ذکر ست که در پایان هر سال و در هنگام بازخرید مرخصی های استفاده نشده ۹ روز آن قابل انتقال به سال بعد بوده و الباقی می بایست تسویه گردد .

  مواد قانونی در خصوص مرخصی به شرح ذیل می باشد :

  • ماده ۶۴ قانون کار در خصوص میزان مرخصی استحقاقی
  • ماده ۶۵ قانون کار در خصوص میزان مرخصی استحقاقی مشاغل سخت
  • ماده ۶۶ قانون کار در خصوص ذخیره مرخصی استحقاقی
  • ماده ۶۷ قانون کار در خصوص مرخصی حج واجب
  • ماده ۶۸ قانون کار در خصوص مرخصی کارگران فصلی
  • ماده ۶۹ قانون کار در خصوص توافق در مورد استفاده از مرخصی
  • ماده ۷۰ قانون کار در خصوص مرخصی ساعتی
  • ماده ۷۱ قانون کار در خصوص مطالبات مرخصی در صورت فسخ و خاتمه قرارداد
  • ماده ۷۲ قانون کار در خصوص مرخصی بدون حقوق
  • ماده ۷۳ قانون کار در خصوص مرخصی ازدواج و فوت
  • ماده ۷۴ قانون کار در خصوص مرخصی استعلاجی

  ماده ۶۴ قانون کار

  مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

  ماده ۶۵ قانون کار

  مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .

  ماده ۶۶ قانون کار

  کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند .

  ماده ۶۷ قانون کار

  هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .

  ماده ۶۸ قانون کار

  میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود .

  ماده ۶۹ قانون کار

  تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود . در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است .

  تبصره- در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران اعلام نماید .

  ماده ۷۰ قانون کار

  مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود .

  ماده ۷۱ قانون کار

  در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود .

  ماده ۷۲ قانون کار

  نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد .

  ماده ۷۳ قانون کار

  کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند .

  الف- ازدواج دایم .

  ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

  ماده ۷۴ قانون کار

  مدت مرخصی استعلاجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد .

ارسال یک پاسخ