اعتراض بر مفاصا حساب

پرسش

آیا میشود بر مفاصا حساب صادر شده اعتراض کرد ؟ مراحل اعتراض آن به چه صورت است؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/25 0:00:00 1 پاسخ 38 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. مفاصاحساب قابل اعتراض نمی باشد .

    مفاصا سندی است که در تاریخ معین پس از رسیدگی حساب به عضوی که درآمد هزینه بر عهده او بوده داده می شود، و پس از دریافت آن سند، دیگر از آن تاریخ به بعد رقمهای جزو گذشته به حساب نخواهد آمد .

    به عبارت دیگر مفاصا حساب سند تسویه حساب می باشد و اخذ آن دال بر این می باشد که دارنده مفاصا فاقد هرگونه بدهی می باشد .

    حال اعتراض به مفاصا حساب در حکم این می باشد که به نداشتن بدهی خود در سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشید که امری منطقی نمی باشد .

    به طور کلی قبل از صدور برگ مفاصا حساب به متقاضی اعلام بدهی می شود که می بایست به برگ اعلام بدهی اعتراض نمایید .

ارسال یک پاسخ