اشتباه در دفتر نویسی

پرسش

با سلام و تشکر …

من در یک صفحه از دفتر کل حساب هزینه ها ۱۰ قلم از اسناد را اشتباها در قسمت بستانکار نوشتم . آیا بهتر است که روی تک تک شون خط بزنم و اون عدد را در قسمت بدهکار بنویسم ؟ یا دست نزنم و همینطوری بذارم؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/25 0:00:00 1 پاسخ 29 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. ماهیت هزینه ها بدهکار بوده و با مرور دفتر به راحتی اشتباه رخ داده با توجه به اینکه اعداد در ستون بستکار وارد شده مشهود میباشد.

    برای اصلاح اشتباه می بایست با خودکار قرمز بر روی موارد اشتباه خط کشیده و اعداد درست را در ستون بدهکار وارد نمایید .

    با توجه به تعداد اشتباهات که ده مورد می باشد و نوع اشتباه که اعداد تغییر نیافته بلکه جابه جا شده مشکلی در رسیدگی به دفاتر ایجاد نمی کند .

ارسال یک پاسخ