استفاده از بازنشستگان

پرسش

سلام
در صورت استفاذه از بازنشستگان کشوری و یا تامین اجتماعی باید اسامی آنها در لیست بیمه ارسال شود ؟

حق بیمه و نوع قرارداد آنها به چه نحوی باید باشد ؟

آیا به قرارداد کاری آنها مالیاتی زده می شود ؟

 

Rate this question
حل شده 0
روزبه اکبری 52 سال 1398/2/26 0:00:00 1 پاسخ 750 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. J@G:
  نحوه اشتغال مجدد بازنشستگان در شرکتها؛

  الف – بازنشستگان کشوری(دولت)و لشگری(ارتش)

  اشتغال بازنشستگان کشوری و لشگری در شرکتها در چارچوب قانون کار مجاز میباشد.
  این دسته از بازنشستگان از حیث شمول مالیات مانند سایر کارکنان بوده ولی مشمول کسر حق بیمه نمیباشند.

  ب- بازنشستگان تامین اجتماعی

  اشتغال مجدد بازنشستگان تامین اجتماعی منع قانونی دارد مگر طبق قانون کار نباشد و مشمول بیمه و ساعت کار مشخص طی هفته نبوده و حق بیمه نیز به سازمان پرداخت نشود.

  نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت مینمایند ابهاماتی مطرح میباشد. بدینوسیله مقرر میدارد:
  ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت مینمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری مینمایند. با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن میبایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه. کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ