استاندارد های حسابداری

پرسش

طبق استاندارد های حسابداری سرمایه گذاری شرکت اصلی در کدامیک از شرکت های فرعی از شمول تلفیق مستثنی شده است ؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/5/24 0:00:00 0 پاسخ 25 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ